Наукові конференції України


Антропологічні виміри філософських досліджень

Головними задачами міжнародної конференції є обговорення антропологічних аспектів науки та техніки, проблематики людини й людської суб’єктивності у культурологічних та історико-філософських рефлексіях.

До участі у конференції запрошуються фахівці в галузі філософії, соціології та інших соціальних та гуманітарних наук, а також аспіранти і здобувачі, що мають намір здійснити апробацію своїх наукових досліджень.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Перегляд конференції

Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій

Перегляд конференції

Міжнародна школа-семінар "Біомедична інженерія: проблеми та перспективи розвитку"

Міжнародна школа-семінар "Біомедична інженерія: проблеми і перспективи розвитку" - це захід у сприянні розширенню і зміцненню зв’язків між провідними навчальними, науково-дослідними установами та виробничими підприємствами; обмін науковою інформацією та досвідом, обговорення проблем і визначення перспектив розвитку електронної медичної техніки; результатів використання сучасних технологій; засобів моделювання та автоматизації в задачах промислового виробництва і наукових досліджень.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Напрямки роботи:

1. Проблеми забезпечення лікувально-профілактичних установ медичною технікою.

2. Розвиток методів і засобів функціональної, променевої та лабораторної діагностики.

3. Удосконалення апаратів і методів терапії факторами фізичної природи.

4. Вплив фізичних полів на біологічні об’єкти.

 

Перегляд конференції

Біотехнологія XXI століття

Конференція присвячена ...

Перегляд конференції

Буковинський державний медичний університет

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Медична симуляція - погляд у майбутнє" (в online - форматі)

Перегляд конференції

"B2B МАРКЕТИНГ" : "B2B MARKETING"

Міжнародна науково-практична конференція "В2В-Маркетинг"

Конференція проводиться кафедрою промислового маркетингу Національного технічного університету України  "Київський політехнічний інститут ім Ігоря Сікорського".

Розглядається широке коло актуальних питань теорії та практики промислового маркетингу в контекті процесів глобалізації та проблем сталого інноваційного розвитку економіки України.

Перегляд конференції

ВИЗНАЧНІ ДОСЯГНЕННЯ У НАУЦІ ТА ТЕХНІЦІ

Конференцію присвячено розгляду широкого кола питань науки і техніки.

Перегляд конференції

Високопродуктивні обчислення HPC-UA

Перегляд конференції

Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті

“ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ”

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблем та перспектив розвитку використання відновлюваних джерел енергії, електро- і біоенергетичних ресурсів, тепла землі і теплопостачання країни за рахунок енергії сонця, вітру, гідроенергетичних ресурсів, а також реалізації заходів для енергозбереження та енергоефективності.

Перегляд конференції

Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи

Всеукраїнська науково-практична конференція «Вступна кампанія до закладів вищох освіти України: проблеми та перспективи» проводиться щорічно на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Основною метою конференції є розкриття актуальних проблем вступної кампанії і пропозиції щодо вирішення нагальних проблем під час неї. 

Перегляд конференції

Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»

Конференція заснована кафедрою "Прикладної гідроаеромеханіки і мехатроніки" Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 1995 році.

Конференція проводиться один раз на рік.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тематики конференції:

 • Технічна гідромеханіка;
 • Гідропневмопривод та системи мехатроніки;
 • Гідравлічні і пневматичні машини, гідропередачі;
 • Автоматизовані логістичні системи;
 • Проблеми та перспективи розвитку вищої інженерної освіти в Україні.

Повні тексти доповідей, рекомендовані до опублікування оргкомітетом (після їхнього заслуховування), що відповідають вимогам до фахових видань України й виконані відповідно до вимог оформлення, можуть бути опубліковано в спеціалізованому збірнику наукових статей «Mechanics and Advanced Technologies» та у Всеукраїнському науково-технічному журналі „Промислова гідравліка та пневматика”

Перегляд конференції

Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки

Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки» проводиться один раз на два роки факультетом авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Тематика конференції присвячена висвітленню динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах.

На конференції працюють наступні секції:

 1. Авіа- та ракетобудування
 2. Системи навігації та керування
 3. Інформаційні технології
 4. Метрологія та вимірювальна техніка

Перегляд конференції

Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій

Кафедра теоретичної та прикладної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій», що відбувається щорічно у грудні місяці.

 

 

Перегляд конференції

Глушковські читання

Шановні колеги!

Маємо честь запросити вас до участі в роботі Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції “ГЛУШКОВСЬКІ ЧИТАННЯ” До 100-річчя з дня народження В.М. Глушкова

Тема: «Піонер кібернетики академік В.М. Глушков: ідеї для майбутнього».

Дата проведення – 26 жовтня 2023 року в форматі онлайн-конференції.Також плануються заходи в змішаному форматі

До участі у конференції запрошуються учні та послідовники Віктора Михайловича Глушкова, всі зацікавлені науковці, викладачі, аспіранти, студенти. За результатами роботи буде видано збірник матеріалів конференції

Проблематика конференції:

 • Піонерські роботи В.М. Глушкова в галузі кібернетики, інформатики та їх вплив на розвиток вітчизняної та світової науки та технологій.
 • В.М. Глушков — засновник української галузі ІТ-технологій.
 • Соціально-економічні, соціально-управлінські ідеї В.М. Глушкова та сучасні дослідження проєкту цих питань в Україні та світі.
 • Ідеї В.М. Глушкова та сучасні проблеми обчислювальної техніки та програмування.
 • Штучний інтелект, нейронні мережі та машинне навчання.
 • Технології кібербезпеки та захисту інформації.
 • Проблеми моделювання, прогнозування та управління соціальними та економічними процесами.
 • Образ В.М. Глушкова в літературі, кіно, музиці.

Перегляд конференції

Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний, перекладацький та методичний аспекти

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс професійної і творчої комунікації: лінгвокультурний, когнітивний, перекладацький та методичний аспекти» («Discourse of professional and creative communication: linguistic and cultural, cognitive, translation-related, and methodological perspectives»)

Дата проведення: 19 травня 2022 року

Мета: висвітлення й обговорення різноаспектних питань функціонування мови й дискурсу у площині сучасних напрямів мовознавчих і перекладознавчих студій, а також методики викладання іноземних мов; застосування міждисциплінарного знання для розробки й використання новітніх методів дослідження різножанрових дискурсів професійного і творчого спрямування; представлення новітніх науково-практичних досягнень у галузі методики викладання іноземних мов з акцентом на професійну комунікацію; обмін досвідом для зміцнення наукового співробітництва у галузі лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов між вітчизняними і зарубіжними закладами вищої освіти й науковими установами.

Місце проведення: м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет лінгвістики, корпус 7, аудиторії 115, 739, 606, платформа Zoom.Перегляд конференції

Дні науки ФСП

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів

Перегляд конференції

Досконалість зварювання - комплексний підхід

Цілі конференції:
• Обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами та науковцями
• Ознайомлення студентів, аспірантів та молодих вчених з найбільш сучасними досягненнями і науковими результатами у світі зварювання

Тематика доповідей:

 • Прогресивні технології зварювання
 • Міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій
 • Технологія наплавки, нанесення покриттів і обробки поверхні
 • Процеси спеціальної електрометалургії
 • Нові конструкційні і функціональні матеріали
 • Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні і споріднених процесах
 • Фундаментальні дослідження фізико-хімічних процесів ( термодинаміка, кінетика, мікроструктура, фазові перетворення, властивості)
 • Автоматизація процесів зварювання і споріднених технологій

Публікація праць конференції:
Тези доповідей, оформлені відповідно до встановлених вимог, будуть видані в Збірці тез конференції в паперовому та електронному вигляді.

Перегляд конференції

Друкарство молоде

Міжнародна науково-технічна конференція студентів та аспірантів, молодих науковців «Друкарство молоде» видавничо-поліграфічного комплексу.

Тематичні напрямки доповідей:

— сучасні поліграфічні технології, устаткування та матеріали;

— видавнича справа та редагування;

— книгознавство та поширення видань;

— економіка та організація видавничо-поліграфічної справи;

— історичні аспекти друкарства;

— дизайн, моделювання, оформлення видань та паковань.

Перегляд конференції

Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення

Конференція "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення"

Перегляд конференції

Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS

Міжнародна науково-практична та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS» присвячена науковим, технічним, економічним та навчально-методичним проблемам побудови сучасних систем енергетичного менеджменту, які дають змогу підвищити енергетичну ефективність функціонування господарства на будь-якому об’єкті при одночасному найкращому використанні всіх інших його ресурсів.

Перегляд конференції

Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки

Мета конференції – обговорення підсумків досліджень з розроблення, вдосконалення та моделювання процесів, обладнання та техноло­гій хімічних ви­робництв і підприємств будівельних матеріалів, а також засобів з енерго- та ресурсозбереження.

Перегляд конференції

Зварювання та споріднені процеси і технології

Секція 1. Фізико-хімічні процеси при електродуговому зварюванні.

Секція 2. Міцність та ресурс зварних з’єднань.

Секція 3. Інноваційні технології зварювання плавленням.

Секція 4. Споріднені процеси і технології.

ОРГАНІЗАТОРИ:

Національний технічний університет України „КПІ”Кафедра зварювального виробництва

Український атестаційний комітет зварювальників

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України

Український науково-дослідний інститут авіаційної технології

Перегляд конференції

Міжнародна науково-практична конференція "Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології"

Міжнародна науково-практичної конференція молодих вчених та студентів проводиться щорічно кафедрою інформатики та програмної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Метою конференції є залучення студентів, молодих вчених та представників IT-індустрії до обговорення актуальних проблем у галузі інженерії програмного забезпечення.

Перегляд конференції

Інженерні інновації в медицині

Перегляд конференції

Інновації молоді в машинобудуванні

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних задач сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

Секції конференції

1. Авіація та космонавтика
2. Динаміка і міцність машин
3. Інтегровані технології машинобудування
4. Інтелектуальна власність
5. Конструювання верстатів та машин
6. Лазерна техніка та фізико-технічні технології
7. Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси
8. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
9. Прикладна механіка
10. Системи керування рухомими об'єктами
11. Технологія машинобудування

Перегляд конференції

Інновації молоді - машинобудуванню

З 2019 року конференція має назву "Інновації молоді в машинобудуванні" і знаходиться за адресою imm-mmi.kpi.ua

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню" призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних задач сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

Секції конференції

1. Динаміка і міцність машин
2. Інтегровані технології машинобудування
3. Лазерна техніка та фізико-технічні технології4. Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси
5. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка
6. Технологія машинобудування
7. Прикладна механіка
8. Конструювання верстатів та машин
9. Інтелектуальна власність

 

Інновації молоді - машинобудуванню

Перегляд конференції

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти" є щорічним заходом і проходить в рамках Міжнародного молодіжного симпозіума з історії науки і техніки "Пріоритети української науки".

Тема конференції  окреслює широке коло питань запропонованих для розгляду:

 • історичні аспекти розвитку природничих та технічних наук в Україні та світі
 • внесок учених та інженерів України у світову науку і техніку
 • важливість історії науки і техніки для патріотичного виховання студентства
 • впровадження історико-наукових досліджень та учбових курсів у вищу школу
 • технічні університети у розвитку науки та технічної освіти, методологія викладання фізико-математичних наук
 • роль особистості в науці, наукові та науково-технічні школи

До участі у роботі конференції запрошуються молоді науковці, студентська молодь

Перегляд конференції

Міжнародна науково - технічна конференція "Композиційні матеріали"

Конференція проводиться з метою апробації та обговорення результатів нових досліджень в області хімічної технології силікатів та переробки полімерів, створення композиційних матеріалів, вивчення їх структури та властивостей із застосуванням сучасних методів фізико - хімічного аналізу та  технологічних тестувань у відповідності з національними та міжнародними стандартами.

Перегляд конференції

Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях

[завантажити] КМКТТ-2021 Перше інформаційне повідомлення

Конференція заснована кафедрою кібернетики хiмiко-технологiчних процесів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" у 2008 році.

Конференція проводиться один раз на рік.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Напрямки роботи конференції КМХТ

 1. Комп'ютерне моделювання та прогнозування розвитку складних систем різної природи
 2. Автоматизація та комп'ютерна підтримка виробничих процесів
 3. Оптимальне керування технологічними процесами
 4. Комп'ютерне моделювання технологічних процесів і систем
 5. Комп'ютерне моделювання в хімії, комп'ютерні методи синтезу нових речовин
 6. Комп'ютерне моделювання природоохоронних процесів
 7. Інтелектуальні методи в сучасних технологічних процесах
 8. Математичні і інструментальні методи технологій Індустрії 4.0
 9. Комп'ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті.

Перегляд конференції

Конференції з соціології, НТУУ "КПІ"

Перегляд конференції

Конференції Українського інституту експертизи сортів рослин

На сайті «Наукові конференції Українського інституту експертизи сортів рослин» розміщуються матеріали конференцій, які організовані та проведені самостійно Українським інститутом експертизи сортів рослин та матеріали конференцій проведені спільно із іншими науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами.

Український інститут експертизи сортів рослин є базовою науково-дослідною установою державної системи охорони прав на сорти рослин та входить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Пріоритетними напрямками досліджень Інституту є:

 • реалізація функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;
 • проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;
 • участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні
 • виконання науково-дослідних робіт у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, тощо.

Український інститут експертизи сортів рослин разом із партнерами заходів щиро вдячний за участь у наших конференціях, які проведені впродовж 2012-2019 рр. Матеріали конференцій розміщені в Архіві.

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція з прикладної лінгвістики «Корпус та дискурс»

мета конференції -  представлення й обговорення широкого кола наукових і практичних досягнень у галузі прикладної лінгвістики; пошук рішень з актуальних проблем комп’ютерної лінгвістики, психолінгвістики та соціолінгвістики; дослідження шляхів застосування інноваційних технологій; опис методів дослідження корпусної лінгвістики, обмін досвідом та співробітництво між навчальними й науково-дослідними закладами вищої освіти України.

Перегляд конференції

Литво. Металургія

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Національна металургійна академія України, Одеський політехнічний інститут, Асоціація ливарників України та Запорізька торгово-промислова палата запрошують Вас взяти участь у XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Литво, Металургія. 2017», яка відбудеться в рамках ХХV Міжнародної спеціалізованої виставки «Машинобудування. Металургія. 2017» і XIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Литво 2017» 23-25 травня 2017 року в новому Виставковому центрі Запорізької ТПП «Козак-Палац».

Перегляд конференції

XVI Людина як суб'єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов

Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених

Перегляд конференції

Матеріали для роботи в екстремальних умовах

Перегляд конференції

Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології

Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології проводиться кожні 2 роки з метою підвищення якості навчання, розширення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів та молодих вчених, а також розвитку і реалізації їх творчого потенціалу. Місце проведення конференції - Хіміко-технологічний факультет Національного технічного університетут України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Перегляд конференції

Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

Пріоритетним напрямком роботи конференції є сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу магістрантів та аспірантів, сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом.

Напрамки роботи конференції:

Секція 1. Інформаційні системи та технології в управлінні
Секція 2. Математичне моделювання в механіці та системах управління
Секція 3. Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні
Секція 4. Наукові проблеми транспортного машинобудування
Секція 5. Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання
Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин
Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології
Секція 14. Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку
Секція 15. Інформаційні технології та інтелектуальна власність
Секція 16. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості, та народному господарстві
Секція 17. Управління в соціально-економічних системах
Секція 18. Соціально-гуманітарні технології: сучасні виклики і перспективи розвитку

Перегляд конференції

Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, яка проводиться кафедрою міжнародної економіки з 2005 року.

Мета конференції: обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки.

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу.
2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.
3. Національні інноваційні системи: проблеми формування та ефективності.
4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промисловості України.
5. Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва.

Перегляд конференції

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

XVII Міжнародна науково-практична конференція "Моделювання та прогнозування економічних процесів" присвячена вивченню математичних методів і моделей та використанню спеціалізованого програмного забезпечення для прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем; дослідженню та обґрунтуванню теоретико-методологічних і науково-практичних досягнень у сфері управління персоналом.

За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Доповідачі отримають інформаційні матеріали конференції, збірник тез доповідей та сертифікат учасника.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.         Математичні моделі та методи дослідження поведінки економічних агентів

2.         Інформаційні технології моделювання та прогнозування економічних процесів на мікро- та макрорівнях

3.         Моделі ефективного управління персоналом

4.         Сучасні методи аналізу та моделювання ринку праці

 

ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До 20 листопада 2023 року необхідно надіслати файл з тезами доповіді на електронну пошту address:confmpep2022@gmail.com.

 

УВАГА. Обов'язково вказати:

1. назву секції;

2. тип участі (дистанційна/очна).

Участь у конференції безкоштовна.

У зв'язку з карантином конференція відбудеться онлайн за допомогою Zoom.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Шрифт Times New Roman; назва доповіді - 14 пт; П.І.Б., П.І.Б. наукового керівника (за наявності), навчальний заклад/організація - 12 пт; e-mail - 12 пт, курсив; текст тез - 12 пт, міжрядковий інтервал - 1, абзац - 10 мм, всі поля - 20 мм.

Всі формули в "редакторі формул". Обсяг тез: 2-3 сторінки. Формат документа - doc.

Ім'я файлу: tezy_Ivanov

Студент, який подає тези на конференцію, повинен вказати наукового керівника, який несе відповідальність за зміст роботи.

 

Перегляд конференції

Наука та техніка ХХІ століття

Шановні студенти та молоді учені!

 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, факультет лінгвістики, запрошує Вас взяти участь у роботі ХХIІ

Міжнародної науково-практичної онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених"Наука та техніка ХХІ століття" ("Science and Technology of the XXI Century"), яка відбудеться 10 листопада 2021 року.

Напрямки роботи конференції:

-       аналіз фундаментальних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу;

-       дослідження глобальних новітніх тенденцій світової науки і технологій;

-       проведення стратегічних маркетингових досліджень щодо виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій;

-       аналіз стану і перспективи розвитку науково-технічного потенціалу.

Тези доповідей, як і самі доповіді, подаються іноземною мовою (англійською, французькою, німецькою та іспанською). Таким чином студенти демонструють рівень не лише професійної, а й іншомовної підготовки, отримують можливість поділитись своїми досягненнями і випробувати себе у ролі виступаючого-науковця, що в подальшому допоможе їм брати участь у закордонних конференціях і просувати свої здібності на вищий рівень.

Конференція проходить у формі пленарногота секційних засідань. Секційні засідання охоплюють десять блоків:

1.     Інновації в  інженерії.

2. Хімія та хімічні технології.

3. Теплоенергетика.

4. Енергетичні технології.

5. Електроенерготехніка.

6. Автоматизація електромеханічних систем.

7.     Електроніка.

8.     Природничі науки.

9.     Сучасні інформаційні технології.

10.     Суспільні науки.

 

Залучення студентства до наукових досліджень є одним з пріоритетних напрямків сучасної діяльності факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.


Запрошуємо усіх до участі!

Перегляд конференції

Наукові заходи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Перегляд конференції

Наукові конференції та семінари Інституту авіації та протиповітряної оборони

Конференції та семінари проводяться 4-5 разів на рік і охоплюють спеціальності 253, 254, 255.

Конференції  та семінари мають на меті оприлюднення наукових результатів наукових і науково-педагогічних працівників, слухачів і ад'юнктів

Перегляд конференції

Наукові конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Перегляд конференції

Нові матеріали і технології в машинобудуванні

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Чтобы принять участие в научно-технических конференциях, запрошут учебную и фаховскую деятельность, непосредственно их участие в тематических конференциях. Для подведения итогов конференций будет виден сбор материалов (ISSN 2524-0544 (Печать)), который будет размещен на сайте конференций http://metalcasting.kpi.ua Расширенные материалы конференций публикуются в профессионально-науковом виде "Новые материалы и технологии в машиностроении" ванны" ( ISSN 2519-450X (Online)) http://metalcasting.kpi.ua/proc Число опубликованных статей, а также количество статей, которые надаются одним автором, не обмежаются. ОСНОВНЫЕ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦИИ Частные технологии изготовления вилок из чашек, сталей и цветных металлов. Новые материалы и технологии в различных отраслях промышленности. Основы кристаллизации расплава. Инженерия поверхностных. Компьютерное изготовление материалов. Технологии повышения долговечности деталей и инструмента. Математическое, физическое, имитационное моделирование, компьютерные и информационные технологии. Автоматизация и механизация промышленных процессов. Экологические проблемы инженерной активности. Частные методы контроля стоимости продукции. Менеджмент, экономика и стратегия развития металургии и машиностроения Украины. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров инженерно-технических специальностей.

Перегляд конференції

Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"

Підсумки ректорату – оперативного штабу реагування та безпеки життєдіяльності університету 3 березня 2022 року

Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" ( назва МНТК до 2019 року "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ") проводиться щороку починаючи з 2007 в кінці квітня, на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського за адресою: пров. Індустріальний буд. 2, корп. 30, м. Київ, Україна, 03056.

Доповіді на конференцію будуть прийматись по наступним напрямкам:

УВАГА ❗ Назви секцій може бути змінено

 

1. Достовірність та ефективність передачі інформації. 
2. Мережні, оптоволоконні технології та безпека. 
3. Безпроводові технології, системи мобільного зв’язку. 
4. Інформаційні технології в телекомунікаціях. 
5. Сенсорні мережі та Інтернет речей. 
6. Виставка: Інноваційні розробки в сфері телекомунікацій.

Семіар  "Інноваційна діяльність студентів НН ІТС" (В рамках студентської  МНТК "ПРІТС").

Робочі мови конференції – українська, англійська.

На базі Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"  щороку починаючи з 2009, проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем».

В 2019 році видання "Матеріали міжнародної науково-технічної конференції
"ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" ("MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS")

внесено у світову базу даних періодичних видань під постійними номерами:
електронний збірник ISSN online 2664-3057
друкований збірник ISSN print 2663-502X

Перегляд конференції ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Перегляд конференції

Правове забезпечення економіки в умовах цифровізації

16 травня 2024 року!

Запрошуємо вчених, студентів, представників підприємницьких структур взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ”.

Конференція проводиться Кафедрою інформаційного, господарського та адміністративного права факультету соціології і права НТУ України "КПІ імені Ігоря Сікорського" в онлайн форматі.

Пропонується обговорити проблеми правового регулювання суспільних відносин, які виникають через розвиток цифровізації та їх вплив на економіку України.

Перегляд конференції

Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку

Міжнародна щорічна юридична конференція, яка кожної весни проводиться Факультетом соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перегляд конференції

Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності

Міжнародна науково-практична конференція «Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності»

Конференція проводиться кафедрою нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки фізико-математичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Геометричне моделювання фізичних явищ та процесів.

2. Моделювання в технічній естетиці та дизайні.

3. Комп'ютерні технології та прикладна геометрія.

4. Науково-педагогічна організація навчального процесу.

5. Виконання патентних досліджень та подача заявок на винаходи.

 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГО Національна Академія наук вищої освіти України

ГО Українська асоціація з прикладної геометрії

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Ванін Володимир Володимирович , заслужений працівник народної освіти України, академік Академії наук вищої освіти України, д.т.н., професор, декан фізико-математичного факультету (ФМФ), КПІ ім. Ігоря Сікорського – голова програмного комітету .

2. Вірченко Геннадій Анатолійович , д.т.н., професор, завідувач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім.Ігоря Сікорського – заступник голови програмного комітету .

3. Іванова Олена, д.т.н. Системний архітектор для розподілених технічних систем,ITK-Engineering GmbH. Штутгарт, Німеччина.

4. Валентина Кассар, д.ф.н., старший викладач кафедри міжнародних відносин, факультет мистецтв, Університет Мальти, Мальта.

5. Тамар Патарая, д-р, доцент кафедри політики та міжнародних відносин, Школа соціальних наук, Університет Джорджії, засновник та член правління Громадської ради з питань оборони та безпеки, Грузія.

6. Волоха Микола Петрович, д.т.н., професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

7. Яблонський Петро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри нарисноїгеометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ, КПІ ім. ІгоряСікорського.

8. Ботвіновська Світлана Іванівна, д.т.н., професор, завідувачка кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки, Київський національний університет будівництва і архітектури.

9. Куценко Леонід Миколайович, д.т.н., професор кафедри інженерної аварійно-рятувальної техніки, Національний університет цивільного захисту України.

10. Пилипака Сергій Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну,

 

Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Прикладна геометрія, інженерна графіка та об'єкти інтелектуальної власності" видається он-лайн на єдиній видавницько-технічній платформі Open Journal Systems (OJS) (http://journals.uran.ua) НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ .

Кожна стаття має на платформі OJS свою URL-адресу

Перегляд конференції

Міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування: стан і перспективи"

Метою конференції є обмін досвідом фахівців з питань прецизійних технологій та нових рішень у приладобудуванні, зустрічі з керівниками провідних підприємств, формування спільних проектів, пошук партнерів для співпраці, формування інноваційних пропозицій.

Секції конференції

1. Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

2. Оптичні та оптико-електронні прилади і системи. Фотоніка

3. Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів. Обробка металів і металознавство

4. Інформаційні технології, теорія і проектування систем вимірювання механічних величин, мікро- і нанопристроїв

5. Аналітичне та екологічне приладобудування

6. Інформаційно-вимірювальна техніка та технології біомедичних досліджень

7. Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі

8. Енергозбереження, енергоефективність. Інформаційно-вимірювальні технології обліку енергоносіїв

9. Метрологічні аспекти вимірювання маси

10. Автоматизація експериментальних досліджень

11. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Перегляд конференції

Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Всеукраїнська науково-методична конференція (з участю студентів)

 

 

Перегляд конференції

Міжнародна науково - технічна конференція "ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ та ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА"

Робота конференції проходить у вигляді пленарних засідань та стендових доповідей з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки і технології машинобудування, ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів, з актуальних проблем гідроаеромеханіки і мехатроніки, а також авіаційної та космічної техніки.

В ході роботи секцій планується проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів.


Під час проведення конференції заплановано:

• проведення круглого столу з питань налагодження взаємовідносин між науковими колективами та підприємствами у сфері машинобудування;
• заслуховування результатів наукових досліджень, у тому числі по завершеним держбюджетним (Секції 9 Механіка та 11 Машинобудування) та дисертаційним роботам. (з наданням висновку).

Робочі мови конференції - українська, англійська.

 

 

 

Перегляд конференції

Проблеми вдосконалення машин та обладнання електромеханічних та мехатронних систем

Перегляд конференції

Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика»

Про проведення міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП

«Промислова гідравліка і пневматика»

Метою конференції є пожвавлення професійних контактів між спеціалістами у галузі промислової гідравліки та пневматики, обмін інформацією та підвищення наукового і технічного рівня розробок.

Перегляд конференції

Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

В цьому році Радіотехнічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського має честь запитати всіх охочих долучитися до ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи".

 

Засновником та організатором Міжнародної науково-технічної конференції " Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи " є Радіотехнічний факультет Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського), який організовує її проведення та публікацію відповідних матеріалів. . . . .

Конференція триває один раз на рік.

Основна мета конференції - презентація та обговорення науково-технічних досягнень, сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайнятих у сфері наукових досліджень, проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв та систем, а також науково-практичним досвідом.

Задачі конференції:

 • створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових, технічних та практичних результатів у радіотехнічних та суміжних галузях;
 • інформування наукової спільноти про досягнення нових важливих питань;
 • сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства.


Робочі мови конференції: українська, англійська .

 

Матеріали конференції розміщуються на вашому сайті та видаються окремим збірником, який має issn, а всім тезам надається номер doi. Збірник надсилають авторам відповідно до встановлених умов.

 


Перегляд конференції

Світ науки та світ у науці: пріоритети і перспективи сучасних досліджень

Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Світ науки та світ у науці: пріоритети і перспективи сучасних досліджень»

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Світ науки та світ у науці: пріоритети і перспективи сучасних досліджень»

1.

Корнєва З.М.

Голова оргкомітету, док-р. пед. наук, професор, декан факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

2.

Тараненко Л.І.

Член оргкомітету, док-р. філол. наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

3.

Лазебна О.А.

Член оргкомітету, канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

4.

Буць Ж.В.

Член оргкомітету, канд. філол. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

5.

Борбенчук І.М.

Член оргкомітету, канд. філол. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

6.

Гаман І.А.

Член оргкомітету, канд. філол. наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

7.

Ворошилова Р.В.

Член оргкомітету, викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

8.

Буртан А.В.

Член оргкомітету, викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

10.

Бондар Л.В.

Член оргкомітету, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

11.

Цимбал І.В.

Член оргкомітету, канд. психологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

12.

Волощук І.П.

Член оргкомітету, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

13.

Зайченко Ю.О.

Член оргкомітету, викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

14.

Довгопол В.В.

Член оргкомітету, викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перегляд конференції

Спеціальна металургія: Вчора, сьогодні, завтра

Головними завданнями конференції є висвітлення новітніх результатів досліджень в галузі спеціальної металургії, позапічної обробки металів і сплавів, прогресивних технологій обробки металевих розплавів, загальних питань металургії і матеріалознавства, обмін думками і новітньою інформацією з означених питань.

Напрямки роботи конференції

-     Вакуумна металургія

-     Електрошлакові технології

-     Плазмові технології

-     Електронно-променеві технології

-     Електромагнітні технології для обробки металів і їх розплавів

-     Позапічна обробка розплавів

-     Загальні питання металургії та ливарного виробництва

-     Загальні питання металознавства та термічної обробки

-     Нові прогресивні матеріали та технології їх одержання

-     Моделювання та оптимізація металургійних процесів

-     Комп’ютерні та інформаційні технології в металургії та матеріалознавстві

-     Автоматизація металургійних процесів

-     Менеджмент та економіка в металургії та матеріалознавстві

-     Сучасні та перспективні методи контролю якості металургійної продукції

-     Екологічні проблеми металургії

Перегляд конференції

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення

Міжнародна науково-практична конференція

Перегляд конференції

Сучасна освіта: методологія, теорія, практика

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» запрошує Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна освіта: методологія, теорія, практика"

Перегляд конференції

Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення», присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського, ставить за мету залучення до обговорення сучасних аспектів інженерії програмного забезпечення широкого кола учених і практиків в галузі розробки програмного забезпечення. Для участі в конференції запрошуються вчені в галузях інженерії програмного забезпечення, фахівці практики, діючи програмісти, аспіранти да докторанти, що працюють в галузі розробки програмного забезпечення.

 

Перегляд конференції

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Шановні науковці, молоді вчені та аспіранти!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Всеукраїнській науково-практичній конференції

«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання

Секція 2. Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів

Секція 3. Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки

Секція 4. Логістика та управління ланцюгами поставок: вітчизняний та закордонний досвід

 

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

 

Участь у конференції передбачає:

 • публікацію тез. За результатами конференції буде виданий Збірник тез конференції. Доповідачі отримають довідку про участь;
 • публікацію статті в електронному Збірнику наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством»

 

Перегляд конференції

Сучасні проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності

Науково-практична конференція з міжнародною участю

Перегляд конференції

Сучасні проблеми управління

"Сучасні проблеми управління" - міжнародна науково-практична конференція, присвячена теоретико-методологічним та практичним аспектам управління. Заснована у 2001 році, проводиться один раз на два роки на базі факультету соціології та права НТУУ "КПІ".

В рамках конференції обговорюється широке коло питань, в тому числі традиційні та інноваційні технології й інструменти управління в контексті інформатизації суспільства, адміністративно-правові та культурні аспекти управління.

VIIІ Міжнародна наукова-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації» була проведена 10 грудня 2015 року. Чергова, ІХ конференція відбудеться у грудні 2017 року.

Перегляд конференції

Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти

Шановні колеги!

 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, факультет лінгвістики, запрошує Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної онлайн конференції

"Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти"

Яка відбудеться 15 травня 2024 року

 

Тематика конференції:

- Інноваційні підходи та методи в навчанні іноземної мови

- Мовна освіта

- Навчання іноземної мови для академічних цілей

- Навчання іноземної мови для спеціальних цілей

- Навчальна програма та навчальний план з іноземної мови

- Планування уроку та розробка матеріалів з навчання іноземної мови

- Тестування та оцінювання результатів навчання

- Навчання мови протягом життя

- Дистанційна мовна освіта

- Мультимедіа та ІКТ в навчанні іноземної мови

 

Для участі в конференції приймаються тези доповідей та наукові статті на теми, пов'язані з різними аспектами навчання іноземних мов.

 

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики"

Конференція відбувається щорічно на базі Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Запрошуємо студентів, аспірантів та молодих науковців (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України взяти участь у роботі конференції та надсилати матеріали своїх доповідей у обсязі до 4-х сторінок тексту згідно наведених правил.

Основна мета конференції – обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у різноманітних галузях математики, фізики та інформатики. Під час роботи конференції учасники мають змогу прослухати пленарні лекції відомих запрошених лекторів про нові досягнення науки та прийняти участь в роботі наступних наукових секцій:

Напpямки pоботи конфеpенцiї:

 • Актуальні питання сучасної фізики
 • Фізика енергетичних систем
 • Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Математичні методи кібернетичної безпеки
 • Теоретичні  та  прикладні  проблеми  криптографічного захисту інформації
 • Системи та технології кібернетичної безпеки
 • Фізико-технічні аспекти кібербезпеки

 

Публікація матеріалів:
До початку роботи конференції буде надрукований збірник матеріалів конференції, публікація у якому враховується при вступі до магістратури. Електронні версії матеріалів після завершення конференції будуть доступні у системі DSpace Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», що індексуються електронними базами цитування.

Культурна програма:
Під час роботи конференції будуть влаштовані культурна та екскурсійна програми, виїзне святкове засідання на березі Дніпра тощо.

Робочі мови конференції:

 • Українська
 • Російська
 • Англійська

Перегляд конференції

Українська культура: вчора, сьогодні, завжди

Науково-практична студентська конференція, якою передбачено роботу таких сейкцій:

Секція 1 «Українська мова»

Секція 2 «Українська етнокультура та міфологія»

Секція 3 «Українське та світове красне письменство від давнини до сучасності»

Секція 4 «Культурні та історичні постаті в контексті української культури»

Секція 5 «Українська археологічна культура та українська архітектура».

Секція 6 «Українське малярство: витоки, розвиток, досягнення» -

Секція 7 «Український театр: від вертепу до «Березолю». Шлях до українського кіномистецтва.»

Секція 8 «Українська культура в контексті різних культурних епох »

Секція 9 «Сучасні медійні, інформаційні потоки та суспільна свідомість. Документ і суспільство»

Секція 10 «Краєзнавчий аспект української культури, її поглиблення  та розширення»

Секція 11 «Теорія, історія, компаративістика  в контексті української та світової літератури

Секція 12 «Культура українського народу: історія, сучасність, перспективи»

Перегляд конференції

Український електрохімічний з'їзд

Запрошуємо Вас  взяти участь у роботі

ІХ УКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ З ЕЛЕКТРОХІМІЇ за участю закордонних вчених, присвяченого 90-ій річниці від дня заснування Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського  НАН України

21–23 вересня 2021 року

на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Тематика з’їзду охоплює фундаментальні та прикладні проблеми електрохімії:

-     рівноважні та нерівноважні процеси на межі розділу фаз: метал (напівпровідник)/розчин електроліту;

-     електрохімічне матеріалознавство;

-     електрохімічна, воднева енергетика;

-     наноелектрохімія;

-     технічна електрохімія;

-     фотоелектрохімія;

-     електрохімічні сенсори та електрохімічні методи аналізу.

 

Робочі мови з’їзду – українська, англійська.

 

Ключові дати

-       Подання заявки та тез доповідей в оргкомітет з’їзду – до 30 червня 2021 року;

-       Оплата оргвнеску учасниками з’їзду – до 20 липня 2021 року.

 

Тези подаються українською або англійською мовою. Об’єм тез – 1-2 сторінки формату А4. Детальна інформація про оформлення тез та приклад тез представлено на сайті з’їзду за посиланням http://9th.elchcongress.kpi.ua.

 

Місце та час проведення: з’їзд відбудеться 21–23 вересня 2021 р. у м. Київ на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 

Формат проведення: онлайн/офлайн.


Перегляд конференції

Управління персоналом в інституційній економіці

Мета конференції: дослідження і обґрунтування теоретико-методичних та науково-практичних надбань в галузі управління персоналом

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретико-методичні засади управління персоналом.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини.
 3. Практика управління персоналом підприємства.
 4. Управління персоналом в державному секторі економіки.

Перегляд конференції

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ ТА СПОРІДНЕНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

MAIN THEMATIC AREAS OF THE CONFERENCE:

 

 1. Фізична терапія, ерготерапія в сучасній системі реабілітації.
 2. Глобальні проблеми біобезпеки, біобезпека в медицині, фізичній терапії, ерготерапії, біомедичній інженерії та біотехнологіях.
 3. Інноваційні технології фізичної терапії, ерготерапії.
 4. Інформаційні технології та програмне забезпечення прийняття рішень у фізичній терапії.
 5. Реабілітаційна інженерія, інтернет речей в реабілітації, системи штучного інтелекту в реабілітації.
 6. Преформовані чинники у фізичній терапії.
 7. Апаратура та діагностичні технології у фізичній терапії
Мови конференції: українська, англійська, польська.

Перегляд конференції

Цифрова інклюзивність у викладанні англійської мови

The International Scientific Conference “Digital Inclusion in English LanguageTeaching” aims to bring together scholars, educators, researchers and practitioners toexplore the latest trends, technologies, and pedagogical strategies that enhance digitalinclusion in language education. We invite original and high-quality submissions thathighlight research, practices, and innovative approaches related to digital inclusion invarious educational contexts.Topics of interest for the conference include, but are not limited to:innovative pedagogies and digital technologiespedagogical strategies for digital inclusionbest practices in digital integrationpromoting accessibility and equity in digital learningadvancing digital literacy in ELTassessment and evaluation in e-learningemerging trends and innovations in ELTchallenges and solutions in implementing digital strategiesethical considerations in digital language education

Перегляд конференції

Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти

Забезпечення населення і виробництва якісною водою є основою гармонійного соціально-економічного розвитку суспільства. Актуальність даної проблеми зростає під час військової агресії, коли в результаті аварії на Каховській ГЕС, руйнувань енергооб’єктів, водозабірних і водоочисних споруд порушується робота централізованих систем водопостачання, відведення та очищення стічних вод, також внаслідок деградації природних водойм через значний антропогенний тиск. Міжнародне співробітництво в сфері науки і освіти, розробка та вдосконалення принципів і механізмів комплексного підходу до охорони водних об’єктів відіграють важливу роль у вирішенні даних проблем. На реалізацію цих задач спрямована VIІІ Міжнародна науково-практична конференція, тематика якої охоплює основні напрямки наукових досліджень, вирішення нагальних та перспективних проблем у водопостачанні, водовідведенні та водоочищенні в національних та транснаціональних вимірах, раціональному використанні водних ресурсів, створенні міжнародного консорціуму за програмою «Горизонт Європа». kpi.wtwst@gmail.com

Перегляд конференції

ALMA MATER – КПІ ім. Ігоря Сікорського (ALMA MATER – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute)

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «ALMA MATER – КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Участь студентів у роботі конференції є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів і вступу студентів до магістратури. Досвід показує, що студентські конференції, проведені іноземною мовою, сприяють підвищенню рівня підготовки майбутніх фахівців технічного перекладу, зокрема: розширенню їхнього загального та професійного світогляду, поглибленню знань з англійської, французької і німецької мов, удосконаленню вмінь дискутувати, відстоювати власну точку зору, аналізувати, узагальнювати і презентувати інформацію.

Мета проведення конференції є залучення студентів І-ІІ курсів до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, актуалізація знань з іноземної мови. Обрана тема науково-практичної конференції є підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Конференція проводиться іноземною мовою (робочі мови: англійська, німецька, французька).

 


Перегляд конференції

ICATT

Перегляд конференції

InfoСom Advanced Solutions

До участі у конференції запрошуються вчені, інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, аспіранти та студенти.

 

Секції

 1. Інформаційні системи та технології
 2. Теорія керування
 3. Технології програмування
 4. Оброблення інформації у складних системах
 5. Розподілені та паралельні обчислення
 6. Підготовка кадрів у галузі інформаційних технологій
Сайт https://iconfs.net/w.infocom2019

Перегляд конференції

Nonlinear Dynamics Conference

The objective of the Conference is to bring together scientists and engineers to present and discuss recent developments on the different problems of nonlinear dynamics.
MAIN TOPICS OF THE CONFERENCE
 • Analytical and numerical methods in nonlinear dynamics
 • Resonances, stability analysis and bifurcations in nonlinear systems
 • Nonlinear normal modes
 • Transient, localization of energy
 • Chaotic dynamics
 • Nonlinear dynamics of continuous systems, in particular, plates and shells
 • Vibro-impact systems and other non-smooth systems
 • Nonlinear Dynamics of Structures and Machines and other problems of engineering applications

Перегляд конференції

Smart-технології в енергетиці та електроніці

Новітні тенденції розвитку електротехніки, енергетики, перетворювальної техніки, систем керування, теорії аналізу, моделювання, та розрахунку та експериментальних досліджень процесів вимагають ширшого обговорення наукових задач. Саме тому виникла необхідність в проведенні міжнародної науково-технічної конференціїї.

VII Міжнародна науково-технічна конференція „Smart-технології в енергетиці та електроніці - 2022” проводиться під егідою Національної академії наук України – Інститутом електродинаміки НАН України та Національним технічним університетом України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” спільно з:

 • Національним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут”
 • Науковою радою з наукових основ електроенергетики
 • Криворізьким національним університетом
 • Громадською організацією “Пані Наука”

Матеріали конференції публікуються:

- у фаховому виданні МОН України журналі "Мікросистеми, електроніка та акустика", що входить до наукометричних баз даних IndexCopernicus, Ulrich`sWeb, ResearchBib, Journals4Free, РІНЦ;

Організація конференції органічно поєднує засідання секцій, наукові дискусії та відпочинок учасників на морському узбережжі Чорного моря.

Запрошуємо Вас до участі в конференції!


Перегляд конференції

Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow

Міжнародна студентська конференція «Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow»

Перегляд конференції